Bogens opbygning og opgaver

Kapitel 1: Skriv med stil
Kapitlet fokuserer på at gøre eleverne bevidste om skriftsprogets mange nuancer gennem 15 kreative opgaver, der kredser om konkrete sproglige og formidlingsmæssige kompetencer.
Download eksempel på opgave: Sprogets nuancer – adjektiver med omtanke

Kapitel 2: De 7 snubletråde
Kapitlet indfører i de mest basale regler for formidlende og akademisk skrivning ved hjælp af eksempler og øvelser.

Kapitel 3: Fremstillingsformer
Kapitel 3 træner formidlingsbevidsthed og er koncentreret om de forskellige danskfaglige fremstillingsformer (bl.a. indledning, argumentation, analyse og refleksion) i forbindelse med behandling af henholdsvis fiktions- og faktatekster. Til hver fremstillingsform er der gode eksempler fra autentiske elevopgaver.
Download eksempel på opgave: Resumé

Kapitel 4: Eksamensgenrerne
Med afsæt i kapitel 3 introducerer kapitel 4 eleverne for de danskfaglige eksamensgenrer på både stx, hf, htx, hhx og eux.

Kapitel 5: Synlig skriveproces
Kapitel 5 er henvendt til læreren og består af et idékatalog med konkrete anvisninger til, hvordan man med udgangspunkt i bogens opgaver kan arbejde synligt og procesorienteret med skriveundervisning, omlagt skriftlighed og feedback.