Idéen bag bogen

Overgangen fra grundskole til gymnasial uddannelse rummer for mange elevers vedkommende en særlig udfordring, når det gælder skriftlighed: De er vant til at skrive opgaver med udgangspunkt i egne erfaringer og følelser, og de mister hurtigt den legende og lystbetonede tilgang til skrivearbejdet, fordi de synes, det er svært eller kedeligt (eller eventuelt begge dele) at skrive akademisk. De bliver bange for at begå fejl, og de vil gerne have mere præcise informationer om, hvilke krav der stilles til dem i en opgave.

Derfor har vi inddelt bogen i tre kapitler med hvert sit fokus:
Vi indleder med en række kreative opgaver, hvor vægten ikke er lagt på fantasi eller den gode idé, men på sprog- og formidlingsbevidsthed. Typisk vælger dansklærere at give forholdsvis kreative opgaver for i begyndelsen, netop for at gøre overgangen blidere, men der er flere faldgruber forbundet med dette: For det første kan det være svært for eleverne både at undgå skriveblokeringer og lange sidespor, hvis de får meget frie tøjler. For det andet viser ny dansk forskning, at skrivning er en form for identitetsarbejde for unge, og at det kan føles hårdt at skrive, aflevere og modtage kritik for en tekst, som afslører, hvem man er som menneske. Derfor lader vi i stedet eleverne indtage forskellige roller, og vi sætter en række benspænd op, som gør opgaverne sjove, overkommelige og udfordrende, samtidig med at de tvinger eleverne til at opretholde en vis afstand til deres eget følelsesliv. Hver eneste opgave træner en eller flere fremstillingsformer og/eller kompetencer, som er relevante i akademisk sammenhæng, og som peger frem mod eksamensgenrerne.

Derefter sætter vi ind på endnu et par fronter: Vi lærer eleverne at styre uden om ”de 7 snubletråde” – en række meget almindelige fejl, som det er helt naturligt at begå, når man gør sig sine første erfaringer med akademisk skrivning. Endelig går vi i dybden med de danskfaglige fremstillingsformer, som eleverne gør brug af, når de skriver sig frem mod eksamen eller udarbejder større skriftlige opgaver. Der er tale om brede indføringer i velkendte fremstillingsformer som indledning, resumé, refleksion, perspektivering etc.
Disse to kapitler er fyldt med eksempler fra autentiske elevopgaver for at gøre det tydeligt, hvordan opgaverne kan løses.

Det sidste kapitel er henvendt til dansklæreren og er todelt: Den første del rummer en lang række bud på, hvordan man på forskellig vis kan arbejde med bogens opgaver, fx integreret i den almindelige undervisning, som omlagt skriftlighed, i skriftlighedsforløb og som hjemmeopgaver. Den sidste del giver konkrete anvisninger til, hvordan man kan rette opgaver, sådan at eleverne også kommer på arbejde og får større udbytte af rettelser og kommentarer. Samtidig med at læreren sparer tid på rettearbejdet.